ข้อมูลในการเข้าระบบ
   
ชื่อผู้ใช้ :   **
ไม่ต่ำกว่า 3 ตัวอักษร, เริ่มต้นด้วยตัวอักษร และใช้อักษรภาษาอังกฤษ (A-Z, a-z), ตัวเลข(0-9), เครื่องหมายขีดล่าง (_), และไม่อนุญาติให้เว้นวรรค
รหัสผ่าน :   **
ยืนยันรหัสผ่าน :   **
  ไม่ต่ำกว่า 4 ตัวอักษร, เริ่มต้นด้วยตัวอักษร และใช้อักษรภาษาอังกฤษ (A-Z, a-z), ตัวเลข(0-9), เครื่องหมายขีดล่าง (_), และไม่อนุญาติให้เว้นวรรค ตรวจสอบให้แน่ใจว่ายากต่อการคาดเดา ตัวอักษรทุกตัวที่พิมพ์ลงไปจะเป็น case sensitive คือ ตัวเล็กและตัวใหญ่ถือว่าต่างกัน เช่น a และ A ถือว่าเป็นคนละตัวกัน
 
ข้อมูลสมาชิก
         
ชื่อผู้บริหาร :   *(ใช้เฉพาะชื่อผู้บริหาร หรือผู้จัดการเท่านั้น)
นามสกุล :   *
อายุ :   ปี. *
สัญชาติ :   *
มือถือ :   *
โทรศัพท์ :   *
อีเมล์ :    *
 
ข้อมูลบริษัท
ชื่อธุรกิจนำเที่ยว (ไทย) :    * 
ชื่อธุรกิจนำเที่ยว (อังกฤษ) :    *  (ใช้อักษรภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้น)
โลโก้บริษัท :      (ขนาดไม่เกิน 300 kb นามสกุล JPG,PNG)
เลขที่ใบอนุญาต :  
วันที่ออกใบอนุญาต :
วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ :
ที่อยู่บริษัท : *
จังหวัด :   *
รหัสไปรษณีย์ :   *
โทรศัพท์ :   *
แฟกซ์ :   *
อีเมล์ :    *
เส้นทางไหนที่บริษัทของท่านขายมากที่สุด :
1.
2.
3.
 
  Please input security code before submit this form.
Enter the verification code!
   
DIRECTORY

บริษัท อีซี่ เวเคชั่น จำกัด Easy Vacation Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-625-1507

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : [email protected]

เว็บไซต์ : www.easyvacation.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทอีซี่ เวเคชั่น) ติดต่อเรา

© 2024 Easy Vacation Co.,Ltd All Rights Reserved.