เสาร์ ๕ ไหว้พระ ๕ วัด แปดริ้ว

ระยะเวลา 1 วัน

วันที่ออกเดินทาง 15 - 15 ส.ค. 63

เดินทาง

ราคา 689 บาท

แกลอรี่

เสาร์ ๕ ไหว้พระ ๕ วัด แปดริ้ว 

เดินทางวันที่  1, 8, 15, 22, 29 ส.ค.63

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

ไหว้พระโบราณขอพรอันศักดิ์สิทธิ์ @อยุธยา

ล่องแพต้นน้ำแม่กลอง-น้ำตกทีลอซู

ที่นี่...ลำปาง

เสริมสิริ เพิ่มมงคล เมืองมรดกโลก...อยุธยา

DIRECTORY

บริษัท อีซี่ เวเคชั่น จำกัด Easy Vacation Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-625-1507

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : [email protected]

เว็บไซต์ : www.easyvacation.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทอีซี่ เวเคชั่น) ติดต่อเรา

© 2024 Easy Vacation Co.,Ltd All Rights Reserved.