สโลว์ไลฟ์@อุทัย

ระยะเวลา 2 วัน

วันที่ออกเดินทาง 25 - 26 ก.ค. 63

เดินทาง

ราคา 3,690 บาท

แกลอรี่

สโลว์ไลฟ์@อุทัย

เดินทางวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563 / 25-26 กรกฎาคม 2563
โดยรถบัสปรับอากาศ 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

บึงกาฬ แหล่งพระธรรม เหนือสุดแดนอีสาน

2 ตลาด 2 คาเฟ่ เท่ห์จะตาย

เกาะนาวโอพี (NYAUNG OO PHEE ) ความสมบูรณ์ของธรรมชาติ สวรรค์ใต้ท้องทะเล

แอ่วน่านผ่านเมืองเหนือ

DIRECTORY

บริษัท อีซี่ เวเคชั่น จำกัด Easy Vacation Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-625-1507

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : [email protected]

เว็บไซต์ : www.easyvacation.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทอีซี่ เวเคชั่น) ติดต่อเรา

© 2020 Easy Vacation Co.,Ltd All Rights Reserved.