เวียดนามเหนือ เทือกเขาฟานซีปัน...หลังคาแห่งอินโดจีน ฮานอย-ซาปา-ลาวไก 4 วัน

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา 15,900 บาท

แกลอรี่

เวียดนามเหนือ
เทือกเขาฟานซีปัน...หลังคาแห่งอินดดนีเซีย
ฮานอย-ซาปา-ลาวไก 4 วัน

เยือนหลังคาแห่งอินโดจีน...ยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน "เทือกเขาฟานซีปัน"
ชมนาขันบันไดมากมายลาดไหล่เขาที่ทอดตัวอย่างมีเสน่ห์..."ซาบา"
"น้ำตกสีเงิน" น้ำตกที่สวยที่สุดในซาบา
วิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ และความเรียบง่ายของชาวบ้าน ที่ "หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต"
"กรุงฮานอย" เมืองหลวงเก่าแก่ของเวียดนาม

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

DIRECTORY

บริษัท อีซี่ เวเคชั่น จำกัด Easy Vacation Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-625-1507

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : [email protected]

เว็บไซต์ : www.easyvacation.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทอีซี่ เวเคชั่น) ติดต่อเรา

© 2024 Easy Vacation Co.,Ltd All Rights Reserved.