ปีนัง-อีโปห์-คาเมร่อน-มะละกา

ระยะเวลา 4วัน 3คืน

วันที่ออกเดินทาง 13 - 16 เม.ย. 61

เดินทาง

ราคา 16,900 บาท

แกลอรี่

 ปีนัง-อีโปห์-คาเมร่อน-มะละกา

ชมอาคารบ้านเรือนของชาวปีนัง"ปีนัง สตรีท อาร์ท

ชม ''IPOH OLD TOWN STREET''เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง 

อาณาจักรท่ามกลางเทือกเขาเหนือ ''คาเมร่อนไฮแลนด์''

ตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก ''TWIN TOWER PETRONUS''

''ย่านถนนคนเดิน jonker street''แหล่งสินค้าเก่าและของโบราณที่มีชื่อเสียง

 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

DIRECTORY

บริษัท อีซี่ เวเคชั่น จำกัด Easy Vacation Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-625-1507

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : [email protected]

เว็บไซต์ : www.easyvacation.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทอีซี่ เวเคชั่น) ติดต่อเรา

© 2024 Easy Vacation Co.,Ltd All Rights Reserved.