ปีนัง-กัวลาลัมเปอร์-มะละกา มาเลเซีย-สิงคโปร์-ยูนิเวอร์เซล

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา 17,500 บาท

แกลอรี่

 เที่ยวเมืองเก่า...เล่าเรื่องเมืองมรดกโลก

ปีนัง-กัวลาลัมเปอร์-มะละกา มาเลเซีย-สิงคโปร์-ยูนิเวอร์เซล

- ข้าม สะพานปีนัง  ( Penang Bridge )  ระยะทางยาวกว่า  13.5 กิโลเมตร

- นั่งรถรางสู่ ยอดเขาบูเก็ตปันเดรา ( Penang hill )ตื่นตาตื่นใจ จุดชมทัศนียภาพที่สวยทีสุดของเกาะปีนัง

- ชมสถาปัตยกรรมอันงดงามระหว่างสองประเทศ “วัดไชยมังคลาราม”  (วัดไทย) และ “วัดธรรมิการาม”   (วัดพม่า) 

- ชมความอลังการของพระราชวังอิสตาน่าเนอการ่า 

จัตุรัสเมอร์เดก้า เป็นจัตุรัสกลางเมืองหลวงมาเลเซีย

- ชมและถ่ายภาพด้านนอก TWIN TOWER PETRONUS อดีตตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก

PUTRA JAYA ศูนย์ราชการที่สมบูรณ์แบบ ที่สุด ในเอเชีย

- ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำมะละกา

- เก็บภาพกับ ตึก Ducth Square หรือจัตุรัสแดง เป็นจุดเริ่มต้นการบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์

- สนุกสนานกับ Universal Studio Singapore

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

DIRECTORY

บริษัท อีซี่ เวเคชั่น จำกัด Easy Vacation Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-625-1507

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : [email protected]

เว็บไซต์ : www.easyvacation.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทอีซี่ เวเคชั่น) ติดต่อเรา

© 2024 Easy Vacation Co.,Ltd All Rights Reserved.