มนต์เสน่ห์...เมียนมาร์ 4 วัน

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา 24,900 บาท

แกลอรี่

  มนต์เสน่ห์...เมียนมาร์ 4 วัน 

> พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ...พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมือง

> พระธาตุอินแขวน ... 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า 

> พระเจดีย์ชเวมอดอว์ หรือ พระธาตุมุเตา   สัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์ของหงสาวดี

> พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ที่เคารพนับถือของชาวพม่า  

> เจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งมีอายุมากกว่า 500  ปี

> พระเขี้ยวแก้ว (องค์จำลอง) ที่วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี

> เจดีย์เยเลพญา ...เจดีย์กลางน้ำ

> เจดีย์โบตะทาวน์  ...เจดีย์นายทหาร 1,000 นาย

> พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี พระนอนที่มีความสวยงายที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า  

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

DIRECTORY

บริษัท อีซี่ เวเคชั่น จำกัด Easy Vacation Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-625-1507

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : [email protected]

เว็บไซต์ : www.easyvacation.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทอีซี่ เวเคชั่น) ติดต่อเรา

© 2024 Easy Vacation Co.,Ltd All Rights Reserved.