พระธาตุอินทร์แขวน-มะละแหม่ง พะอัน-เมียนมาร์-แม่สอด

ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา 13,900 บาท

แกลอรี่

 พระธาตุอินทร์แขวน-มะละแหม่ง-พะอัน-เมียนมาร์-แม่สอด

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

DIRECTORY

บริษัท อีซี่ เวเคชั่น จำกัด Easy Vacation Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-625-1507

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : [email protected]

เว็บไซต์ : www.easyvacation.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทอีซี่ เวเคชั่น) ติดต่อเรา

© 2024 Easy Vacation Co.,Ltd All Rights Reserved.